Logga in

Från 1944 och framåt

​​År 1944 var det tydligt att andra världskriget var på väg mot sitt slut. Det svenska valet handlade mycket om hur Sverige skulle se ut efter kriget. Regeringen beslutade om att bilda Försvarets standardiseringsdelegation, med uppgiften att ta fram försvarsstandard för krigsmateriel.

 År 1976 tog Försvarets materielverk över ansvaret för delegationens uppgifter. Myndigheten övertog då sekretariatet för myndighetsgemensamma standardiseringsfrågor och framtagning av de nationella försvarsstandarderna. 

 

Sverige påbörjade år 1994 ett samarbete med Nato inom ramen för Partnerskap för fred. Detta samarbete förändrade inriktningen på försvarsstandardiseringen. Den gick från att ha varit nationellt inriktad till att bli internationellt inriktad. Natos standarder ses idag som inofficiella internationella standarder för FN och EU inom krishantering. 

 

Det ökade behovet av Nato standarder ledde till att ett myndighetsgemensamt standardbibliotek för Nato handlingar skapades. Standardbiblioteket ingår i centralorganet för standardisering och standarder. 

 

År 1988 blev Kustbevakningen en civil myndighet under Försvarsdepartementet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blev år 2009 en myndighet under samma departement. Från och med år 2010 blev dessa civila myndigheter nya kunder till centralorganet för standardisering och standarder.

Bild 62.jpg

Fotograf: Mattias Nurmela, Försvarsmakten

 

Bild 63.jpg 

Fotograf: Alexander Karlsson, Försvarsmakten

                

Bild 65.jpg 

Foto: Försvarsmakten

 

                

               

       

                  

               

  

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen