Sign In

Föreslå en ny standard

Om du har ett förslag på område,
produkter eller tjänster som rör
standardisering.

Låna en standard

Som behörig låntagare på
standardbiblioteket har du tillgång
till civila och militära standarder.

Ansöka om certifiering

Funderar du på ackreditering
eller certifiering för de nationella
försvarsstandarderna.

Aktuellt

Genvägar

Länkar till informationsresurser


FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen