Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Försvarets materielverk

Du kan vända dig till FSD om du vill ha hjälp med, rådgivning, låna en standard från standardbiblioteket, standardisering inom försvarsområdet, certifiering av nationella försvarsstandarder eller få ett unikt organisationsidentifieringsnummer.  

----

FSD är ett centralorgan för standardisering och standarder.
Vårt namn, FSD, kommer från Försvarets standardiseringsdelegation, som bildades 1944.

Vårt uppdrag är att stödja beredskapsmyndigheter främst under Försvarsdepartementet med olika myndighetsgemensamma standardiseringsfrågor.

FSD har besöksadress på Försvarets materielverk på Banérgatan 62 i Stockholm.

 blombuskar_Tre Vapen_1.jpg

 

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

​​FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se