Logga in

Ansöka om certifiering

Funderar du på ackreditering eller certifiering? Att bli ackrediterad eller certifierad är ett långsiktigt åtagande.

FSD har i uppdrag att vara ackrediterings- och certifieringsorgan för nationella försvarsstandarder och för detta arbete tar vi ut en avgift. Så här ser ackreditering- och certifieringsprocessen ut – från ansökan till beslut.

1. Ansökan, offert och beställning
Ansökan om ackreditering/certifiering görs på en ansökningsblankett som skickas till FSD Helpdesk.
I ansökan anger du vilka områden som du vill bli ackrediterad/certifieras för.

2. Meddelande
Därefter bedömer FSD om handlingarna är kompletta, beräknar arbetets omfattning och offererar ett pris

3. Beställning
Kunden accepterar offerten genom en beställning till FSD.

4. Protokoll
FSD granskar kvalitetssystemet och övrig dokumentation. Om det finns brister informerar vi om detta och om vad som behöver åtgärdas.

Bedömningen på plats görs av bedömningsledaren tillsammans med ytterligare en eller flera interna eller externa bedömare. Bedömningen omfattar dels kundens ledningssystem och dess tillämpning, dels en teknisk bedömning av utrustning och kompetens hos ledning och personal.

Bedömningen avslutas med att FSD representanter redogör för hur FSD ser på verksamheten och beskriver eventuella avvikelser från kraven. Bedömningen dokumenteras i en rapport.

Eventuella avvikelser från kraven ska åtgärdas. De korrigerande åtgärderna skickas till FSD som tar ställning till om åtgärden kan accepteras. Vid allvarliga eller omfattande brister kan ett återbesök bli aktuellt. När alla avvikelser har åtgärdats rekommenderar bedömningsledaren ackreditering.

5. Beslut
Beslut om ackreditering/certifiering tas av en ansvarig chef. Ackrediteringen är inte tidsbegränsad utan gäller fortlöpande under förutsättning att kraven uppfylls.

bild 46.jpg

 

Ansöka om ackreditering eller certifiering

Jag vill ansöka om ackreditering eller certifiering

 

 

 

 

 

 

 

Senast granskad: 2019-03-22 | Kontakt: FSDhelpdesk@fmv.se

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen