Logga in

Jag vill ansöka om ackreditering eller certifiering

​Jag vill ansöka om ackreditering eller certifiering i enlighet med en försvarsstandard

Ackrediterings- eller certifieringssökande är införstådd med reglerna för ackreditering eller certifiering i enlighet med en försvarsstandard och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till FSD rapportera alla förändringar som kan påverka ackrediteringens eller certifieringens innehåll.

 1. Sänd en ansökan genom att sända ett mail till FSDhelpdesk@fmv.se
 2. Lämna så utförliga uppgifter som möjligt om följande:
  • Härmed ansöker vi om ackreditering eller certifiering hos FMV FSD
  • Avser ny ackreditering/certifiering
  • Avser förnyat ackreditering/certifiering
  • Namn och uppgifter
  • Ackrediterings-/certifieringsnummer:
  • Företagsnamn
  • Postadress
  • Postnummer:
  • Ort
  • Besöksadress                          
  • Organisationsnummer
  • Telefonnummer
  • e-post
  • Verksamhetsansvarig för den ackrediterade verksamheten eller den certifierade produkten
  • För- och efternamn
  • Befattning
  • Telefon
  • e-post
  • Försvarsstandarden som ansökan gäller

 

​          
​ ​

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen