Logga in

Föreslå en ny standard

Till FSD kan du vända dig om du har ett förslag på en ny standard du anser behövs eller en standard behöver revideras.

FSD har i uppdrag att vara standardiseringsorgan för nationella försvarsstandarder. Så här ser standardiseringsprocessen ut – från förslag till standard.

1. En idé, ett förslag
Vem som helst kan ta ett initiativ till en ny standard eller revidering av en existerande standard. Ett förslag lämnas normalt till FSD.

2. Beslut om att starta standardiseringsarbete
FSD låter myndigheterna rösta om man ska sätta igång ett nytt standardiseringsarbete och annonseras på EDSIS. FSD anmäler till Kommerskollegium.

3. Arbetet startar
Om myndigheter är positiva utarbetas ett program, en plan, för arbetet. Ofta organiseras arbetet genom att
man bildar en arbetsgrupp med experter från alla samhällssektorer som kan vara intresserade att delta.

4. Ett förslag utarbetas
Kommittén tar fram ett förslag till standard för området.

5. Remiss
Det färdiga förslaget går sedan ut på remiss till berörda och intresserade parter nationellt och internationellt.

6. Kommentarer
De inkomna remisserna med kommentarer behandlas i kommittén. Därefter utarbetas ett nytt reviderat förslag.

7. Röstning
Det reviderade förslaget går på röstning till myndigheterna.

8. Fastställelse
Vid positiv röstning kan sedan standarden fastställas. Det blir därmed ett officiellt dokument.

9. Publicering
Därefter publiceras standarder i e-nav.

 

Vill du föreslå en ny standarder eller revision av en existerande standard?

 Föreslå en ny standard

​ Senast granskad: 2019-03-22 | Kontakt: FSDhelpdesk@fmv.se

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen