Logga in

FSD Arbetsgrupper

komponenter.jpg
​ ​

FSD Arbetsgrupper (AG) är öppna för alla intressenter och sker på frivillig basis.

Du som deltar i någon FSD AG gör det på  frivillig basis. En AG  startar på initiativ av en eller flera myndigheter. Deltagande i AG är generellt öppet för alla samhällsaktörer. Medverkan i AG finansieras av egen myndighet eller organisation.

​Vill du delta?

Sänd ett e-post till FSD@fmv.se 

 

​                                                            
EDSIS

 Bild 59.jpg

EDSIS:s är portalen där FSD annonserar nationella försvarsstandarder som ska utvecklas eller genomgå en större ändring. Alla samhällsaktörer som har intresse har möjlighet att anmäla sitt intresse genom att gå med i projektet via portalen EDSIS. EDSIS huvudsakliga funktion är att möjliggöra för medlemsstater i EDA och industrin att annonsera om kommande och pågående nationella standardiseringsprojekt och standarder som ska utvecklas eller genomgår större förändring. Intressenter från offentliga myndigheter eller näringslivet kan anmäla sitt intresse att ansluta sig till kommittén via EDSIS portal.

FSD Livelink

 Bild 61.jpg

FSD Livelink är en gemensam samarbetsplattform som FSD använder för att underlätta  ditt deltagande i kommittéarbete.  Dom deltagare i en kommitté ges du tillgång till FSD Livelink.

​Publicerad: 2014-12-05 | Senast granskad:2014-12-05 | Kontakt: maria-christina.vicente@fmv.se​ ​

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen