Logga in

Försvarsstandardisering

FSD driver försvarsstandardisering inom en mängd olika områden, bland annat ytbehandling, mjuklödning, bränsle, färger och smörjmedel.

Sedan 1944 har det bedrivits kommittéarbete inom försvarsstandardisering. FSD kommittéarbete ser till myndigheternas gemensamma behov avseende utveckling och förvaltning av nationella försvarsstandarder.

Arbetsgrupper bildas då verksamhetsspecifika behov finns för myndighetsgemsamma nationella särlösningar. Finns det redan existerande civila eller militära standarder ska ingen nationell försvarsstandard tas fram.

kommittearbete.jpg

Globaliseringen, nya områden för standardisering samt nya aktörer är nu på väg att snabbt förändra villkoren för försvarsstandardisering. Den europeiska försvarsindustrin är en viktig industrifaktor med en omsättning på över 96 miljarder 2012 och med 400 000 direktanställda och 960 000 indirekta arbetstillfällen.EU vill upprätta en europeisk marknad för försvarsutrustning för att råda bot på den nationellt fragmenterade försvarsindustrin. En europeisk försvarsmarknad skulle bidra att minska byråkratin och begränsa dubbelarbetet vad gäller försvarsprogram.

Standardisering av försvarsutrustning är ett viktigt led i integreringen av de nationella marknaderna. En förutsättning för en europeisk standardisering inom försvars- och säkerhetsområdet är en fungerande nationell samordning av försvarsstandardisering, som ökar Sveriges inflytande över internationellt och europeisk standardiseringsarbete. 

 

Senast granskad: 2019-03-22 | Kontakt: FSDhelpdesk@fmv.se

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen