Logga in

Organisationsidentifieringsnummer

När gods snabbt ska förflyttas i stora mängder för olika internationella civila eller militära uppdrag är det viktigt med en effektiv logistik.

Transportenheter hanteras ofta av flera parter - avsändaren, mottagaren, en eller flera bärare, tullmyndigheter, etc. Var och en av dessa parter bör ha möjlighet att identifiera enheten så att hänvisning kan göras till associerad information som leveransadress, ordernummer, innehållet i den enhet, vikt, avsändare, etc. Godsspårning ser till att gods kommer rätt.

Som auktoriserad utfärdande myndighet kan FSD tillhandahålla utfärdarkoden KSE i samband med utfärdande av ett identifieringsnummer, till svenska myndigheter för märkning i enlighet med ISO/IECs standarder i serien 15459.

 

​ Senast granskad: 2019-03-22 | Kontakt: FSDhelpdesk@fmv.se

 ​

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen