Logga in

Terminologi

​Terminologi är en samling ord, uttryck och termer som är specifika för ett visst fackområde. Arbetet med terminologier syftar till att få till stånd en effektiv fackspråklig kommunikation. I många sammanhang är det viktigt att man menar exakt samma sak med de ord man använder. ​

​Terminologiarbete behövs när det råder olika uppfattningar om ett begrepps innebörd. Med hjälp av tydliga definitioner undviks onödiga missförstånd och diskussioner.

För att kunna säkerställa att en verksamhet ska kunna bedrivas på ett bra och säkert sätt behövs en enhetlig och sammanhållen begreppsapparat som tar sin utgångspunkt i fackspråket hos berörda professioner och verksamheter såväl som gällande lagstiftning. För att försöka undvika missförstånd vid samarbete mellan myndigheterna under Försvarsdepartementet krävs att det finns fastställda fackspråkliga termer och begrepp.

Här hittar du information om den terminologi som används inom Nato samt inom respektive myndighet inom Försvarsdepartementet. Dessutom kan hittar du information om vart du kan vända dig i frågor rörande nationell terminologi och fackspråk.

NATO Terminology Management System

Rikstermbanken

Nationell terminologi och fackspråk   

ordcollage.jpg

Publicerad: 2014-12-05 | Senast granskad:2014-12-05 | Kontakt: maria-christina.vicente@fmv.se​ ​

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen