Logga in

Verifiera

Är du osäker på om du har kravställt rätt version av standarden eller om du har kravställt standarden korrekt.

 

Storbritannien genomförde en studie 2003 som visade att 56% av försvarsupphandlingar kravställde standarder som var antingen annullerade, föråldrade eller felaktiga. I en senare studie gjord av FY04/05 i Storbritannien visade att siffran hade stigit till 73%. Källa: UK D-stan, 2011-05-16. I en nyligen gjord studie, augusti 2012, gjord av Storbritannien visade att 60 % av kontrakten innehöll felaktigheter avseende kravställningar på standarder. Detta resultat har inneburit att Storbritannien har beslutat om att det är tvingande att verifiera standarder som hänvisas till i upphandlingar över 5 miljoner pund.

Denna ökning är ett stort problem som riskerar allvarliga avtalsmässiga, finansiella och rättsliga konsekvenser för försvarsupphandlingar. I Sverige finns inga studier gjorda inom området, men slutsatsen kan dras att detta problem gäller även Sveriges försvarsupphandlingar.

Vi erbjuder verifiering av standarder i förfrågningsunderlag som används vid upphandling.

 

Vi kan hjälpa dig att kontrollera att du har utformat dina krav på standarder korrekt och transparent i ditt förfrågningsunderlag. Att standarderna inte är kravställda med  felaktiga versioner eller upphävd. Att krav på standard åtföljs med orden ”eller motsvarande/likvärdig”.

 

FSD tar inte ställning till vilka standarder som ska ställas krav på i ett förfrågningsunderlag. Det är varje upphandlande myndighets ansvar.

 

Om du har behov av verifiering av standarder sänder du din specifikation genom att skicka ett e-post meddelande till fsdhelpdesk@fmv.se.

Bild 8.jpg  

Storbritanniens beslut om verifiering av standarder i anbudsinfordran över 5 miljoner pund.

Verification of Standards in MOD Contracts - A Madatory Requirement.pdf

 

​Publicerad: 2014-12-05 | Senast granskad:2014-12-05 | Kontakt: maria-christina.vicente@fmv.se​ ​

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

Öppet

Måndag till fredag
Kl. 09:00 – 16:00

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se


Sök i den här webbplatsen