Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

 

NATO Standarder är oftast de som faller under kategorin Stanac (Standardization agreement eller Stanrec (Standardization recommendation).
De är framtagna i enlighet med de standardiseringsregler som Nato NSO tagit fram.

Standarder tas även fram inom andra delar av Nato. Dessa kallas standarder men de har inte tagits fram under NSOs regelverk
(där öppenhet och transparens samt konsensus är viktiga beståndsdelar).  


Stanags/Stanrecs

Nato-standarder som hanteras av FSD kan ha följande klassificering (Unclassified, Restricted, Confidential eller Secret) utöver de som är non-classified.

Non-classified standarder finns i NSO, Natos öppna databas och är fria att ladda ner.
Där finns också tillgång till meta-data för övriga Natostandarder utgivna av NSO.

Unclassified:

Behörighet ges för Standarder i informationssäkerhetsklassen "Unclassified" där så behövs i tjänsten.

Standarder märkta med beteckningen "unclassified" är skyddade av utrikessekretess och får inte spridas till allmänheten.
Dessa kommer man åt genom NATO NSO Protected database. Mailkonton som tillhör följande domäner
kan skapa ett personligt konto: @fhs.se, @fmv.se, @foi.se och @mil.se

Övriga användare som behöver tillgång till dessa standarder behöver skicka en förfrågan till FSD på fsdhelpdesk@fmv.se  
Grundregeln är att dessa dokument är öppna men inte utan ett godkännande från Nato för att dessa ska kunna
lämnas ut till andra utanför försvarsmyndigheterna. För att kunna hantera förfrågan behöver FSD en motivering varför standarden
behövs som innehåller vilket projekt standarden behövs för, kontaktperson på FMV eller Försvarsmakten.


Nato Restricted:

För att ta del av standarder i informationssäkerhetsklassen Nato Retricted skall enligt Nato:s säkerhetsbestämmelser en säkerhetsprövning
ha genomförts och ett Personell Security Clearance (PSC). För att se om anläggingen där standarden
i informationssäkerhetsklassen Nato Restricted är godkänd, krävs ett Facility Security Clearance (FSC).

Anställda vid myndigheterna under Försvarsdepartementet har behörighet att ta del av standarder
i informationssäkerhetsklassen Nato Restricted, där så behövs i tjänsten.

Leverantör är behörig att ta del av standarder i informationssäkerhetsklassen Nato Restricted
i samband med att verksamhet utförs på uppdrag av myndigheterna under Försvarsdepartementet.

När man inte har behov av standarden längre ska den återsändas  till FSD till adressen:

FMV/FSD

115 88 Stockholm

Standarder i informationssäkerhetsklassen behöver inte inventeras årligen.

 

Nato Confidential eller Nato Secret:

För att ta del av standarder i informationssäkerhetsklassen Nato Confidential/Nato Secret skall enligt Nato:s säkerhetsbestämmelser
en säkerhetsprövning ha genomförts och ett Personell Security Clearance (PSC) vara utfärdat. För att se om anläggingen där standarden
i informationssäkerhetsklassen Nato Confidential/Nato Secret är godkänd, krävs ett Facility Security Clearance (FSC).

Anställda vid myndigheterna under Försvarsdepartementet har behörighet att ta del av standarder i informationssäkerhetsklassen
Nato confidential/Nato Secret, där så behövs i tjänsten. Leverantör är behörig att ta del av standarder i informationssäkerhetsklassen
Nato Confidential/Nato Secret i samband med att verksamhet utförs på uppdrag av myndigheterna under Försvarsdepartementet.

 

 När man inte har behov av standarden längre ska den återsändas  till FSD till adressen:

FMV/FSD

115 88 Stockholm

Förvaring

Nato-standarder måste förvaras separat från övrig dokumentation (t.ex. i en separat mapp eller separat hylla i ett säkerhetsskåp).
Confidential och uppåt måste förvaras i ett säkerhetsskåp.

 

US: MIL-STD samma rutiner som för hantering av Nato-standarder på samma sätt som ovan.

GRKPBV 90.jpg

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se