Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

 

På FSD finns ett specialbibliotek som tillhandahåller standarder både civila standarder och försvarsstandarder. 
Den främsta uppgiften är att förse försvarsmyndigheterna med standarder.

Myndigheterna som FSD idag stödjer eller har samarbete med är:

De standarder och standard-relaterade dokument som finns tillgängliga är:

  • SS, EN, ISO, IEEE, IEC och ASTM m.fl.
  • MIL-STD
  • Nato
  • Nationella försvarsstandarder

Alla standarder är skyddade av upphovsrättslagen. Standarder är inte en allmän handling (i enlighet med tryckfrihetsförordningen).
Vissa standarder är dessutom informationssäkerhetsklassade/försvarssekretessklassade samt att utrikessekretess kan gälla.

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem framtagen i en öppen, transparent process.

Lagar och regler säger "vad" som ska uppfyllas, standarder säger "hur" eller "på vilket sätt"

 

 

 

 Kängor 2.jpg

  

 

  

 

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

​Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se