Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Om FSD

 

 

Du kan vända dig till FSD om du vill delta i svensk eller internationell försvarsstandardisering, ha hjälp med rådgivning i standardutveckling eller få tag i en internationell eller svensk försvarsstandard.

Vi tillhandahåller även civila standarder, från till exempel ISO och CEN, till utvalda myndigheter inom totalförsvaret.

Dessutom arbetar vi med certifiering mot försvarsstandarder och förvaltar det svenska registret för statliga organisationsidentifieringsnummer, OIN-nummer.​

 

FSD samordnar och är metod- och kompetencenter för den Myndighetsgemensamma försvarsstandardiseringen. 

Detta  omfattar allt icke internt[1] standardiseringsarbete på Försvarsmakten, FMV, FOI, FRA, FHS, Kustbevakningen och MSB, och fungerar som ett sektorforum för standardisering inom hela försvarssektorn.

Genom att samordna olika myndigheters gemensamma behov av standardiseringsarbete ökas Sveriges påverkan på internationella försvarsstandarder. Vid frånvaro av internationella standarder skrivs även egna svenska standarder för försvarssektorn.

Syftet med samordningsarbetet är också att sprida kunskap om standarder och standardisering på och mellan myndigheterna, att sprida information om och ge möjlighet till samordning av olika myndigheters standardiseringsarbete och tillhandahålla bra metoder och verktyg.

Försvarsstandardiseringssekretariatet, FSD, samordnar också upphandling och tillhandahållande av standarder och standarddatabaser där det finns samordningsvinster, vilket gör att myndigheterna får tillgång till ett större utbud av standarder till lägre totalkostnad för staten med mindre administration.

[1] Intern standardisering standarder och rutiner som bara används inom den egna myndigheten


 

 

 blombuskar_Tre Vapen_1.jpg

 

 

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

​​FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se