Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Skip Navigation LinksInternationell försvarsstandardisering

 

Inom Europa

Internationell försvarsstandardisering spelar en viktig roll, bl.a. för att EU:s inre marknad ska fungera väl. Det är också ett viktigt verktyg för att möjliggöra samverkan mellan olika aktörer, t.ex. vid krishantering. Syftet är att möjliggöra en harmonisering av nyttjande av standarder. Dessutom att öka samverkan mellan civil och militär standardisering. Vidare är syftet att öka tillgängligheten av standarder.

Inom Europeisk standardisering är FSD aktiva i samarbetsgrupper inom EDA (European Defence Agency) som utarbetar modeller,
metoder och verktyg för standardisering och standarder. I dessa grupper diskuteras även nya standardförslag som FSD på ett tidigt stadium informerar i första hand FMV och FM för att tidigt kunna påverka/utforma standardförslag om området är intressant för Sverige.

EDA är inget standardiseringsorgan, utan har en sammanhållande och rådgivande roll avseende behoven av standardisering inom olika försvarsområden.

EDA har en portal för europeisk försvarsstandardisering, EDSIS*). På uppdrag av EU kommissionen tillhandahåller EDA även databasen EDSTAR*). EDSTAR innehåller Best Practice-standarder inom ett 30-tal områden, dvs. standarder som är prioriterade att användas inom den Europeiska gemensamheten. Dessa tas fram av experter från länder som anslutna till EDA. Sverige har deltagit i ett flertal grupper, både som ordförande och på expertnivå.

*) EDSTAR - European Defence Standards Reference System

*) EDSIS – European Defence Standardization Information System

 FMV_HKP14_Leveranskontroll.jpg

 

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se