Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Skip Navigation LinksNationell försvarsstandardisering

 

FSD ansvarar för de nationella försvarsstandarderna, s.k. FSD-standarder. Dessa är framtagna för att motsvara de krav inom försvarsområdet där flera myndigheter har behov av en gemensam standard. (Behöver t.ex. FMV ta fram en intern standard, är inte FSD inblandat). När ett nytt standardarbete eller en revidering av en befintlig standard har godkänts tillsätts en arbetsgrupp (AG) med experter både från berörda försvarsmyndigheter samt berörd industri. En AG startar på initiativ av en eller flera myndigheter. Deltagande i AG är generellt öppet för alla samhällsaktörer. Medverkan i en AG finansieras av egen myndighet eller organisation.  

Nationella försvarsstandarder ska endast tas fram om det inte finns någon i första hand civil standard och i andra hand någon annan försvarsstandard att tillgå. Kontakta FSD på fsd@fmv.se så kan vi vägleda.

FMV bevakar den civila standardiseringen i Sverige genom att vara medlemmar i SIS*) och SEK*). Notera att FSD däremot inte deltar i standardiseringskommittéer där sakfrågor beslutas och skriver/uppdaterar standarder utan att det finns en tydlig uppdragsgivare och att berörda parter identifierats.

Vi väljer inte heller vilka standarder som ska användas eller upphäver (FSD)standarder utan underlag och inte utan att de remitterats till identifierade intressenter.  

Svenska flaggan.jpg 

 

 

 

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

​​FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se