Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Standardisering

​​​​​​​​​​Försvarsstandardisering

 

Till FSD kan du vända dig om du har ett förslag på en ny försvarsstandard du anser behövs eller om en nationell försvarsstandard (FSD-standard) behöver revideras.

Vid behov driver FSD nationell försvarsstandardisering inom en mängd olika områden. Finns det redan existerande civila eller militära standarder för området ska dock ingen nationell försvarsstandard tas fram.

Sedan 1944 har det bedrivits kommittéarbete inom försvarsstandardisering. FSD kommittéarbete ser till myndigheternas gemensamma behov avseende utveckling och förvaltning av nationella försvarsstandarder. FMV:s centralorgan för standardisering och standarder (FSD) som har till uppgift att ansvarar för all svensk standardisering av materiel, element och detaljer som ingår i försvarets materiel samt sammanhåller standardiseringsarbetet. Försvarets standardiseringsdelegation (FSD) grundades 1944 och ansvaret övergick till FMV 1976. Vid övertagandet behöll FMV akronymen FSD för centralorganet. Arbetet styrs i första hand genom uppdrag från försvarsmyndigheterna. Det finns idag cirka 800 st. nationella försvarstandarder i Sverige.

Internationell standardisering inom försvars- och säkerhetsområdet bygger på nationell samordning. En nationell samordning kring försvarsstandardisering är viktig för att svenska behov ska få genomslag både internationellt och europeiskt. Samordning gör också att Sverige för ökat inflytande i internationellt och europeiskt arbete och kan vara med och påverka innehållet i de standarder som tas fram så att de anpassas efter svenska försvarsförutsättningar och förmågebehov.

 Blomma_Tre_Vapen_3.jpg

    

 

 


 

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

​FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se