Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Organisationsidentifieringsnummer

​​​ 

När gods snabbt ska förflyttas i stora mängder för olika internationella civila eller militära uppdrag är det viktigt med en effektiv logistik.

Transportenheter hanteras ofta av flera parter - avsändaren, mottagaren, en eller flera bärare, tullmyndigheter, etc. Var och en av dessa parter bör ha möjlighet att identifiera enheten så att hänvisning kan göras till associerad information
som leveransadress, ordernummer, innehållet i den enhet, vikt, avsändare, etc. Godsspårning ser till att gods kommer rätt.

Som auktoriserad utfärdande myndighet kan FSD tillhandahålla utfärdarkoden KSE i samband med utfärdande av ett identifieringsnummer, till svenska myndigheter för märkning i enlighet med ISO/IECs standarder i serien 15459.

OIN identifierare (organisationsidentifieringsnummer) används för att på ett entydigt sätt identifiera en myndighet. Behöver du få veta vilken myndighet som är tilldelad specifikt OIN identifierare?

Myndigheten anhåller hos FSD om att få sig tilldelat ett OIN. Myndigheten blir informerat av FSD att detta OIN bara får användas för märkning enligt ISO/IEC 15459 och i kombination med UtfärdarKoden (UKen) KSE.

Myndigheten kan nu skapa den Unika FöremålsIdentifieraren (UFI) som föreskrivs av ISO/IEC 15459, genom att i följande ordning, sammanställa: <DI>, KSE, <OIN> och <SN>.  DI står för dataidentifierre och SN står för serienummer.

 

Exempel: Om OIN är "12A", föremålet ett enskilt föremål, och SN är "123456789" så blir UFI:

http://fsd.fmv.se/SiteCollectionImages/Kod.png

 

Hör av dig till oss på FSD om du vill ansöka om ett OIN.​

 

Blomma_Rosa_Tre_Vapen_2.jpg 

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se