Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Försvarets materielverk

 

Civila standarder (såsom EN, ISO, SS, ASTM etc) tillhandahålls av FSD till anställda på de myndigheter som är anslutna
via FSD till databasen "SIS Abonnemang". Övriga användare måste vända sig direkt till utgivaren för att få tillgång till
denna typ av standarder då vårt kontrakt med leverantören endast omfattar dessa myndigheter.

SIS Abonnemang

Civila standarder kan utöver de erkända organen (I Sverige SIS, SEK, ITS, I Europa CEN, CENELEC, ETSI samt globalt ISO, IEC och ITU)
även tas fram av en branschorganisation eller motsvarande.

 

Databaser

Övriga databaser FSD tillhandahåller är:

RTCA enbart för FMV

CIS enbart för FMV

 

Behörighet fås via FSD beroende på för vilken/vilka myndigheter avtalen gäller för.

 ritning_1.jpg

 

 

 

 

 

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se