Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Skip Navigation LinksDatabaser

​​​​

Standarddatabaser​Databas​​​​
Innehåll​
​Vem kan få tillgång?
​Hur får man tillgång?​​Övrig information

​SIS Abonnemang
 • ​FSD-standarder
 • All svensk standard utgiven av SIS
 • Viss standard utgiven av Svensk Elstandard (SEK), ISO och IEC
 • Vissa specialinköpta standarder, exempelvis från SAE och ASTM​
​Anställda från följande myndigheter kan få tillgång till hela SIS utbud:
 • ​Försvarshögskolan
 • Försvarsmakten
 • Försvarets materielverk
 • Försvarets radioanstalt
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Kustbevakningen
Anställda inom näringslivet kan få tillgång till FSD-standarder via SIS Abonnemang

​Kontakta oss på FSDHelpdesk@fmv.se​ om du önskar bli upplagd som användare 

​Upphovsrätten till standarderna i databasen ägs av leverantören. Standarder som finns i databasen får användas fritt av anställda på de myndigheter som ingår i vårt avtal, det vill säga FMV, FOI, FRA, Försvarsmakten, Kustbevakningen och MSB.
Standarderna får inte​ vidarebefordras till någon utanför ovan nämnda myndigheter.
Ett undantag är om du håller utbildningar för externa deltagare. Då är det tillåtet att skriva ut standarder samt märka dem med Låneexemplar. Standarderna måste återlämnas efter utbildningens slut.

NSO
NATO:s standarddatabas
​Alla NATO-standarder och standardanknutna dokument i säkerhetsklassen unclassified. För övriga dokument kan du även se metadata, exempelvis titel och datum.
​Anställda vid Försvarsmakten, Försvarets materielverk samt Totalförsvarets forskningsinstitut.

Metadata kan alla se, även de som inte har ett konto eller som inte är inloggade.
​Om du har en e-postadress från domänerna @mil, @fmv eller @foi kan du själv registrera dig som användare av databasen. 

Lathund: skapa ett nytt konto i NSO

Assistdoc
​Amerikanska försvarsstandarder, MIL-STD
​Anställda vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk.


​Om du har en e-postadress från domänerna @mil eller @fmv kan du själv registrera dig som användare av databasen. 

Lathund: skapa ett nytt konto i Assistdoc​

Övriga är välkomna att maila oss på FSDHelpdesk@fmv.se så hjälper vi dig. 
Def-stan
Brittiska försvarsstandarder som är öppet tillgängliga.

Vid behov av en icke fritt tillgänglig standard är du ​välkommen att kontakta oss på FSDHelpdesk@fmv.se så hjälper vi dig.

Lathund: skapa ett nytt konto i Defstan

EDSTAR
European Defence Agency:s (EDA:s) databas med vägledning om europeisk Best Practice
​Denna databas listar europeisk Best Practice och innehåller inga standarder. Här hittar man istället listor över standarder som expertgrupper i EDA:s regi har bedömt vara de mest lämpliga att använda vid försvarsupphandligar. EDSTAR innehåller även rapporter med information om bakgrund till valen. 
​Alla. Databasen är helt öppen, ingen registrering krävs.
RTCA
Standarder för flygkommunikation​
​Anställda vid Försvarets materielverk​
Lathund: skapa ett nytt konto i RTCA
CIS
Center for Internet Security
Cybersäkerhetsstandarder​
​Anställda vid Försvarets materielverk
Lathund: skapa ett nytt konto i CIS

​​​


Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Telefon

FMV växel: +46 8 782 40 00


E-post

FSDHelpdesk@fmv.se