Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Standarder

​​ 

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem framtagen i en öppen, transparent process.

Lagar och regler säger "vad" som ska uppfyllas, standarder säger "hur" eller "på vilket sätt"

På FSD finns ett specialbibliotek som tillhandahåller både civila standarder och försvarsstandarder. 
Den främsta uppgiften är att förse försvarsmyndigheterna med standarder.

Myndigheterna som FSD idag stödjer eller har aktivt samarbete med är:

De standarder och standard-relaterade dokument som finns tillgängliga är:

  • SS, EN, ISO, IEEE, IEC och ASTM m.fl.
  • MIL-STD
  • Nato
  • Nationella försvarsstandarder

Alla standarder är skyddade av upphovsrättslagen. Standarder är inte en allmän handling (i enlighet med tryckfrihetsförordningen).
Vissa standarder är dessutom informationssäkerhetsklassade/försvarssekretessklassade samt att utrikessekretess kan gälla.

 

 

 

 

 

 

 Kängor 2.jpg

  

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

​Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se