Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Skip Navigation LinksCivila standarder

 

Civila standarder, basutbud 

De vanligaste civila standarderna (med standardprefix SS, EN, ISO, IEC, ASTM, SAE  etc) tillhandahålls av FSD till anställda på de myndigheter som FSD ansvarar för. Detta gör vi genom ett gemensamt inköp som ger tillgång till en extern databas som du hittar här: SIS Abonnemang

Hör av dig till FSDHelpdesk@fmv.se för att bli upplagd som användare i databasen.

Som användare kan du också be oss lägga till standarder i databasen som du behöver, men som för tillfället inte ingår i basutbudet.

Så får du använda standarderna i den externa databasen.

Upphovsrätten till standarderna i SIS Abonnemang ägs av leverantören. 

Standarder som du hittar i där får användas fritt av alla anställda inom de myndigheter som ingår i vårt avtal, det vill säga FMV, FOI, FRA, FÖ, Kustbevakningen och MSB.

Du får spara standarder lokalt i din dator eller skriva ut dem om du vill, och dela dem med kollegor på din myndighet. 

Du får dock inte vidarebefordra dem till personer utanför de angivna myndigheterna. Du får alltså till exempel inte bifoga dem som bilagor vid upphandling eller annan kravställning mot externa organisationer, eller skicka dem för kännedom till personer anställda på ANDRA myndigheter.

Ett undantag är om du håller utbildningar för externa deltagare. Då får du skriva ut standarder, märka dem med "Låne-exemplar" och låta deltagarna använda dem under utbildningen, men de måste då återlämnas efter utbildningen slut.

Standarderna är inte heller allmän handling, och skall inte lämnas ut från myndigheten som sådan. (Detta enligt den så kallade biblioteksregeln i TF 2 kap. 11 §.) 

I vissa fall kan du också ha fått tillgång till en standard med en-användarlicens, det vill säga utanför SIS Abonnemang-plattformen, antingen genom att du köpt in den själv, eller genom att FSD har köpt den speciellt åt dig. Då har du fått den som en personlig pdf eller ett personligt pappersexemplar, inte genom att ladda ner den från SIS Abonnemang. Sådana expemplar får du INTE dela med fler personer. De exakta villkoren framgår i så fall på ditt unika exemplar av standarden.

Övriga civila standarder 

Övriga civila standarder kan eventuellt anskaffas på begäran. Hör av dig med en förfrågan.

FSD tillhandahåller även dessa databaser för vissa civila standarder till en begränsad krets:

  • RTCA enbart för FMV
  • CIS enbart för FMV

 

 ritning_1.jpg

 

 

 

 

 

 

FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se