Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Skip Navigation LinksFAQ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vanliga frågor​​​

​Vilka myndigheter samarbetar FSD med? 

FSD stödjer, och har ett aktivt samarbete med, följande myndigheter:

  • Försvarets materielverk, FMV
  • Försvarets forskningsinstitut, FOI
  • Försvarets radioanstalt, FRA
  • Försvarshögskolan
  • Försvarsmakten
  • Kustbevakningen
  • ​Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB


​Vem får låna standarder?

​​Förutsatt att rätt behörighet finns får följande personer låna standarder: ​

  • ​​Anställda vid någon av de myndigheter vi samarbetar med 
  • Representanter från industrin, i samband med verksamhet på uppdrag av någon av myndigheterna under Försvarsdepartementet​


​​​​Hur gör jag om jag behöver tillgång till en standard? 


Det beror på vilken standard du behöver. Om det är en standard som går att hitta i någon av databaserna som FSD tillhandahåller hittar du vidare information här.​


För andra standarder, eller vidare frågor, kan du kontakta oss på FSDHelpdesk@fmv.se.


Kostar det att låna standarder?

Nej, inte för anställda vid de myndigheter vi samarbetar med.

För industrin tar vi i vissa fall ut en avgift. Kontakta FSDHelpdesk@fmv.se​ för mer information. 


Vad är en PSC och när behövs den? 

​PSC står för Personal Security Clearance och visar att en låntagare är godkänd att ta del av information. En PSC behövs vid lån av NATO-standarder i säkerhetsklasserna Confidential eller Secret och är giltig i ett år.

Mer information om detta lämnas av FSD i samband med standardlån som kräver PSC.


​Vad är en FSC och när behövs den? 

FSC står för Facility Security Clearance och visar att en anläggning är godkänd att ta del av information. En FSC behövs när industrin lånar standarder i säkerhetsklasserna Confidential eller Secret.

Mer information om detta lämnas av FSD i samband med standardlån som kräver FSC.


​Var hittar jag svenska försvarsstandarder (FSD-standarder)?

Alla FSD-standarder finns tillgängliga i SIS Abonnemang. Maila oss FSDHelpdesk@fmv.se​ om du vill bli upplagd som användare av abonnemanget. ​

Vad gör jag om FSD inte har den standard jag behöver?

I många fall kan vi beställa eller köpa in de standarder som du behöver, om de saknas i de olika databaserna som finns att tillgå.

Om det handlar om en NATO-standard som vi inte har i vårt arkiv behöver vi begära ut den från NATO.


​​Hur levereras beställda standarder?

Standarder kan antingen hämtas hos FSD, på Banérgatan 62 i Stockholm, eller skickas som värdepost. Standarder levereras vanligtvis på CD-skiva. ​


​​Får man dela med sig av de standarder man lånar?

Nej, inte på egen hand. Om du lånat en standard som någon annan behöver tillgång till måste omfördelningen ske via FSD. Detta eftersom lån av standarder är personligt.​
FMV

Försvarets materielverk
115 88 Stockholm

Växel & Fax

Telefon: +46 8 782 40 00
Fax: +46 8 667 57 99

​​FSD helpdesk

E-post: fsdhelpdesk@fmv.se